• slide_001_jpg.jpg
  • กระทรวงสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภคสเปน(SANI...อ่านต่อ
  • สัมภาษณ์ นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ การพัฒนาศักย...อ่านต่อ

สเปนแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับการแอบอ้างให้ขึ้นทะเบียนสินค้าอาหารส่งออก

กระทรวงสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภคสเปน(SANIDAD) แจ้งเตือนภัยว่ามีคนแอบอ้างชื่อ (SANIDAD) ว่าได้ออกข้อกำหนดให้ผู้ส่งออกสินค้าอาหารไปสเปน ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนครั้งละ 500-750 ยูโร โดยใช้ e-mail ติดต่อว่า agenciadesalud@gawab.com หรือ agenciadesalud@ozu.es ซึ่งไม่เป็นจริง โดยหน่วยงานของ SANIDAD ที่ดูแลเรื่องสินค้าอาหารโดยตรงมี e-mail saniext@mspsi.es เท่านั้น

อ่านต่อ

สหภาพยุโรปแก้ไขรายชื่อห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านตรวจสอบสารตกค้างในสัตว์ที่มีชีวิตและสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์ประเทศสมาชิก

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 สหภาพยุโรปได้แก้ไขบัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านตรวจสอบสารตกค้างในสัตว์ที่มีชีวิตและสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์ประเทศสมาชิก ซึ่งปัจจุบันห้องปฏิบัติการเพื่อวิจัยตรวจสารตกค้างในสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์ มีทั้งสิ้น 67 ห้องปฏิบัติการ

อ่านต่อ

สหรัฐอเมริกาแจ้งว่าได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชการนำเข้าแก้วมังกรจากไทย

สหรัฐอเมริกา (APHIS) แจ้งว่าได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชการนำเข้าแก้วมังกรจากไทยมายังสหรัฐอเมริกา จากผลการวิเคราะห์ APHIS เชื่อว่ามาตรการด้านสุขอนามัยมีประสิทธิภาพพอในการลดความเสี่ยงหรือการแพร่กระจายของศัตรูพืช หรือวัชพืชที่เป็นพิษผ่านการนำเข้าแก้วมังกรจากไทย

อ่านต่อ

ข้อเท็จจริงกรณีองค์การอาหารและยาสหรัฐ เพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบสินค้าประมงไทย

กรณีหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับวันที่ 9 พ.ย. 2554 เผยแพร่ข่าวองค์การอาหารและยาสหรัฐ ได้เพิ่มความเข้มงวดกระบวนการตรวจสอบอาหารทะเลไทยเป็น 100 % เนื่องจากสงสัยว่าสินค้าอาจปนเปื้อนน้ำเน่าเสียจากอุทกภัย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี ซี ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวทราบข้อเท็จจริงว่า การเพิ่มการตรวจสอบไม่ได้มาจากปัญหาอุทกภัย แต่หากเป็นไปตามกระบวนการปกติที่อาศัยอำนาจที่ได้รับจากกฏหมายความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ และเป็นมาตรฐานการตรวจสอบบังคับใช้กับประเทศคู่ค้าทุกประเทศ

อ่านต่อ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง